www.facebook.com/barbara.hubert.paintings
Menu
menu

 

 

……………………………………

Informacje

Barbara Hubert urodzona w 1974 w Rzeszowie, gdzie ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wydział Malarstwa; pierwsze trzy lata w pracowni Profesora Stanisława Rodzińskiego, a następnie w pracowni Profesora Leszka Misiaka, gdzie w 1999 uzyskała dyplom.
Aktualnie mieszka, pracuje twórczo oraz jako pedagog w rodzinnym Rzeszowie.

……………………………………

Wystawy indywidualne

……………………………………

 

Wystawy zbiorowe-wybrane